Veľký úspech na mestskom zastupiteľstve !

Na najbližšom rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva v januári budú poslanci hlasovať o zmene funkčného využitia územia  parku okolo Clementisovej ulice v územnom pláne Bratislavy. Takýto prísľub odznel na dnešnom rokovaní. Poslanci by mali hlasovať o zmene využitia priestoru v parku z viacpodlažnej bytovej zástavby na funkčnú plochu 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy.
Prvá lastovička úspechu je tu, avšak toto je len jedna časť sídliska. Budeme ďalej bojovať, za zmenu ostatných častí Ostredkov. Magistrát má už rok na stole zmenu dvadsiatky území v Ružinove, z toho tri sa týkajú Ostredkov. A samozrejme by sme radi by videli schválený územný plán pre oblasť celého nášho sídliska.

Vďaka patrí pánovi starostovi Pekárovi aj pánovi poslancovi Mullerovi, ktorí nás podporili svojimi vystúpeniami v pléne. Ďakujeme.

Ďakujeme však aj ostatným, ktorí sa podieľali na tomto úspechu zbieraním podpisov, osobnou účasťou a ostatnými aktivitami.

Prídte nás podporiť aj na rokovanie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 12.12.2013 o 16:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1.poschodie) sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavého mesta SR Bratislavy. Na zasadnutí bude navrhnutá zmena funkčného využitia územia v územnom pláne Bratislavy pre priestor nášho parku z viacpodlažnej bytovej zástavby na funkčnú plochu 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. Príďte tieto navrhované zmeny podporiť aj pred mestským zastupiteľstvom, ktorého stanovisko je najdôležitejšie.
Ďakujeme za Vašu pretrvávajúcu podporu !

Petíciu podpísali aj ružinovskí poslanci

Bratislava, 10. decembra 2013 – Prvým bodom decembrového zasadnutia ružinovského zastupiteľstva bolo prerokovanie petície proti výrubu zelene a proti výstavbe na Ostredkoch. Petíciu prišli podporiť mnohí obyvatelia Ostredkov, za čo vám veľmi ďakujeme.

Poslanci sa pridali k petícii a občanom ponúkli niekoľko možností, ako sa chrániť pred zámerom developera. Po diskusii jednohlasne schválili rozpracovanie územného plánu zóny. Ďakujeme za konštruktívny postoj poslancov a vyzývame ich, aby sa celou situáciu naďalej zaoberali.

Stále pokračuje zber podpisov na petíciu. Naším cieľom je 3 000 podpisov, ktoré znamenajú, že podnetom sa bude zaoberať Mestského zastupiteľstva. Pozývame všetkých, príďte podporiť našu iniciatívu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Bratislavy

štvrtok 12.12.2013 od o 16:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Náš hlas musí byť počuť!