Pripomienky, podnety a požiadavky pre spracovanie Územného plánu zóny Ostredky

Dňa 16. apríla 2024 sa uskutočnilo na ZŠ Ostredková verejné prerokovanie územného plánu zóny Ostredky. Pred plnou jedálňou (podľa prezenčnej listiny vyše 170 obyvateľov) boli prezentované koncepty v dvoch variantných riešeniach, ktoré prezentovali spracovatelia z ateliéru AUREX, s.r.o. so zamestnancami MÚ Ružinov, starostom Martinom Chrenom a zástupcom starostu a poslancom za Ostredky Martinom Patoprstým.

 

Miestami živá debata priniesla viacero názorov, pripomienok, podnetov a požiadaviek a tie najrelevantnejšie sme pre vás spracovali do uceleného dokumentu na zaslanie, rovnako ako v roku 2016: https://www.ostredky.sk/zasielanie-pripomienok-ku-uzemnemu-planu-zony/

Dokument nájdete tu: Pripomienky-a-poziadavky-pre-UPN-Z-Ostredky

Snažili sme sa do neho vložiť to čo vyplynulo z diskusie na stretnutí, aj to čo roky spoločne riešime a zároveň považujeme za dôležité na našom sídlisku. Sú to najmä základné body našej činnosti a to:

 • Ochrániť všetky zelené plochy pred bytovou výstavbou
 • Zaregulovať maximálnu výšku objektov (max. 8 NP)
 • Dbať na úpravy verejných priestranstiev (zelené a modré opatrenia)
 • Zachovať radové garáže v súčasnej podobe (najčastejší bod diskusií)
 • Znižovať deficit parkovacích miest (výstavba parkovacích domov)
 • Pri zavádzaní Paas zachovať čo najviac parkovanie na komunikáciách
 • a iné

Dokumentácia konceptu riešenia pre Územný plán zóny Ostredky, mestská časť Bratislava-Ružinov je vystavená na verejné nahliadnutie v pracovných dňoch počas úradných hodín na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov po predchádzajúcej telefonickej resp. mailovej dohode.

Pripomienky a požiadavky je možné podať najneskôr do 13. 5. 2024 písomnou formou do podateľne miestneho úradu (Mierová 21) alebo zaslať mailom na adresu: patricia.gotzmanova@ruzinov.sk alebo poštou na adresu: Mestská časť Bratislava– Ružinov, Odbor územného plánu a dopravy, Oddelenie územného rozvoja, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212. Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke).

Poslanci za Ostredky

Maroš Mačuha, Martin Patoprstý, Vladimír Sirotka

Jeden komentár k “Pripomienky, podnety a požiadavky pre spracovanie Územného plánu zóny Ostredky”

 1. Vyjadrenie k stavbe na Jesennej a Mesačnej ulici
  Dobrý deň

  Vyjadrujem hlboké znepokojenie , prakticky nesúhlasím s výstavbou paneláku pred Jesennou ulicou a mám k tomu vážne dôvody
  1. Pozemok pod stavbou bol získaný podľa mojich informácií pokútnym ba až kriminalizujúcim spôsobom, pretože sa jednalo o zastavanú plochu, tak nepodliehalo reštitučnému nároku lebo tam bolo postavené veľké parkovisko a neskôr aj menšie parkoviská ktoré staval MÚ Ružinov v troch etapách. Prvá etapa bolo postavenie parkoviska pred vchodom Jesenná 2, kde je doteraz prenajímané jedno parkovacie miesto obyvateľovi Jesennej č.2. druhá etapa bolo postavenie parkoviska pred vchodmi Jesenná 4 a 6 a posledná tretia etapa pred vchodom č.8. Keď som si chcel prenajať miesto na parkovanie oproti vchodu jesennej 4. bolo mi oznámené že časť Vami vybudovaného parkoviska už nepatrí MÚ Ružinov a tiež mi pracovníci povedali, že nemajú žiaden dokument k výstavbe predmetných parkovísk. To je gól. Všetko išlo legálnou cestou. Kto túto krádež verejných financií schválil.
  2. O údržbu súkromného, predmetného pozemku sa vždy starali Technické služby(kosenie trávnika, zbieranie(hrabanie) lístia, výrub stromov, čistenie kanalizácie) a kto to platil by som chcel vedieť, hovorí sa že MÚ Ružinov. Za tie roky to musia byť státisice eur (aj s penálmi). To je na trestný čin ak sa o tom pomlčí.
  3. Cez tento celý pozemok (pozdĺž cesty)údajne prechádza potrubie z Chemickej čističky odpadných vôd Bratislava patriacej Duslo a.s odštepný závod Bratislava. Ako to chcú vyriešiť? Kanalizácia musí byť prístupná.
  4.Stavba sa bude nachádzať v ochrannom pásme železníc. To nikomu nevadí? To značí, že už sú v tom zainteresovaní správni ľudia na správnych miestach? Kto im vydá kladné rozhodnutie zo ŽSR?
  5. Vplyv na dopravu. To je zlý vtip, ak sa nejaký pracovník z dopravného útvaru ktorý tomu rozumie, na to pozrie. Permanentne zablokovaná Helleho ulica a Trnavská cesta. Ako chcú riešiť výjazd z jednosmerných ulíc Radarova, Kozmonautická, Stálicová, Meteorova a Jesenná i autá zaparkované na veľkom parkovisku oproti bloku na Jesennej ulici, ktoré minulý rok bolo kompletne zrekonštruované vrátane cyklistických chodníkov. Neviem, kto to platil, či sa získala dotácia od štátu na cyklochodník a v prípade získania, či sa neporušia podmienky poskytnutia. To sa neposudzuje pri stavbe?
  6. Blízko je pietne miesto- Martinský cintorín. Bolo by žiadúce udržať okolo tohto miesta zeleň, ktorá sa má vyrúbať. Kde budú psíčkari venčiť psov a nie je ich málo? Nemyslíte, a nie ho obstavať. Bol sa niekto pozrieť, keď sú cirkevné sviatky, aký je problém s parkovaní?
  7. Ja ako ZŤP osoba mám zatiaľ pridelené parkovacie miesto. Čo ostatní. Hovorí sa , že ostatní si ho môžu za drahé peniaze kúpiť. Pred 3 až 4 rokmi má jeden obyvateľ z vchodu č.8 presviedčal, aby som mu pomohol s presadením stavby, za čo mal sľúbené parkovacie miesto a tento človek vravel že aj tak si to vybavia.
  8. V Bratislave sa polyfunkčný dom nazýva preto, aby mohli postaviť byty a neriešiť parkovacie miesta. Toto je chorá politika mesta Bratislavy, keď sa stavajú byty s minimálnym množstvom parkovacich miest, čím sa úmyselne zvyšujú zisky developerom na úkor Bratislavy. prípadne developer poruší projekt a postaví niečo iné a počká si na správneho človeka ktorý mu pomôže zlegalizovať stavbu za smiešnu pokutu(viď dom na Šancovej ulici. Ako sa proti takýmto developerom brániť? Nie je aj toto tento prípad?

  Navrhujem, aby MÚ Ružinov zvážil odkúpenie predmetných pozemkov (treba do ceny zarátať všetky náklady aj s penálmi) a začať prenajímať parkovacie miesta na Vami vybudovaných parkoviskách a tiež zrekonštruovaného parkoviska. M&yslím, že záujemcov bude veľa a investícia sa vráti.

  Jaroslav Hubík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.