BERIEME SI NAŠE OSTREDKY SPÄŤ!

Názov zatiaľ najzásadnejšieho článku, ktorý bol publikovaný ohľadne výstavby na Ostredkoch by sa mohol volať aj: „8 rokov zákopovej vojny alebo ako Kováč vytiahol bielu vlajku.“

Všetci aktívni Ostredkári túto históriu poznáte, ale opakovanie je matka múdrosti a poďme teda chronologicky opäť zopakovať posledných 8 rokov. Ešte predtým je treba povedať, že celé to začalo v roku 2009 kedy sa cirkev rozhodla predať a pán Kováč ako fyzická osoba kúpiť obrovské množstvo pozemkov na Ostredkoch. Vôbec mu nevadilo, že drvivá väčšina sú zelené trávniky, stovky stromov, chodníky, cesty, parkoviská, ihriská či pozemky pod bytovkami, ktoré tu stoja vyše pol storočia. Dokopy pán Kováč skúpil cca 13 hektárov (130 000 m2) nášho sídliska. Neuveriteľné, ale pravdivé.

25.11.2013 bol na Ministerstvo životného prostredia SR doručený zámer spoločnosti RISTON, s.r.o. s názvom: “Revitalizácie sídliska Ružinov Ostredky – Bratislava”.

Po preštudovaní tohto zámeru sa ihneď sformovala skupina aktívnych obyvateľov na čele s Vierkou Hlavenkou a ďalšími a začala o zámere informovať, spisovať petíciu, navštevovať zastupiteľstvo a založilo sa OZ Naše Ostredky. Vtedy vznikla aj naša stránka www.ostredky.sk, ktorá odvtedy pravidelne informuje o všetkom podstatnom čo sa na Ostredkoch deje.

10.12.2013 po vystúpení viacerých občanov miestne zastupiteľstvo schválilo prípravu územného plánu zóny v katastrálnom území Ružinov, vymedzenom ulicami Drieňová – Max. Hella – Trnavská cesta – Mesačná pod názvom „ÚPN-Z Ostredky“.

https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/0/1043/uznesenia-xxiii-mz-10-12-2013.pdf

3.11.2014 sa začal obstarávať Územný plán zóny Ostredky. Prečo to trvalo takmer rok od prijatia uznesenia na miestnom zastupiteľstve vie dnes už asi iba bývalý starosta Pekár. Každopádne to bola voda na mlyn pánovi Kováčovi, pretože mu nič nebránilo žiadať územné a stavebné povolenie. Preto sme naďalej celý rok vyvíjali aktivity a zúčastňovali sa zastupiteľstiev, komisií či verejných stretnutí s vtedajším starostom a poslancami.

https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/uzemny-plan-zony-ostredky

6.10.2016 po takmer 3 rokoch neúnavných snáh o záchranu Ostredkov pred výstavbou sme vyhrali veľkú bitku (nie však vojnu) a bola vyhlásená právoplatná stavebná uzávera na dobu 5 rokov.

https://www.ruzinovskeecho.sk/clanok/podarila-sa-prva-stavebna-uzavera

Od tohto momentu sme mohli byť kľudnejší a sústrediť sa na prípravu Územného plánu zóny a zveľaďovanie sídliska. Poslancom za Ostredky sa stal člen nášho OZ Martin Patoprstý a na Ostredkoch sa začalo výrazne viac pracovať.  Ako však plynul mandát starostu Pekára a s ním aj čas stavebnej uzávery a nič sa nedialo, tak sme opäť začali tlačiť na starostu, no ten sa raz vyhováral na Okresný úrad, druhý raz na magistrát a územný plán zóny stál bez zmien. V pravidelných materiáloch zastupiteľstva o územných plánoch zón môžete vidieť, že medzi rokmi 2016 a 2020 bol náš územný plán zóny prakticky bez pohnutia:

https://zastupitelstvo.egov.sk/sk/samosprava/getItemFile/id:57988

Prečo to tak bolo vie dnes už opäť len starosta Pekár, ale zrejme mu to vyhovovalo naťahovať, tak ako naťahoval vôbec aj začatie obstarávania územného plánu zóny či vyhlásenie stavebnej uzávery.

Toľko krátky historický exkurz a poďme do súčasnosti

Našťastie po voľbách na konci roku 2018 prišla zmena a starosta Martin Chren aj s novými poslancami za Ostredky začali ihneď rokovať s vlastníkmi pozemkov o možnom vysporiadaní pozemkov. Informovali sme o tom na stránke: https://www.ostredky.sk/co-sa-deje-s-pozemkami-na-ostredkoch-sumar-za-rok-2019/

S niektorými vlastníkmi sa komunikovalo lepšie, s niektorými horšie, s niektorými od toho stretnutia vôbec. Paradoxne vlastníci, s ktorými sa komunikovalo najlepšie sa odmlčali a už nereflektovali na naše žiadosti o ďalšie stretnutie. No a samozrejme pán Kováč. Citujeme z článku: „Ten si pripravil kabaretné číslo o tom, ako financiami, za ktoré kúpil pozemky na Ostredkoch zachránil cirkev a z jeho peňazí sa mohla urobiť rekonštrukcia Dómu Sv. Martina, ktorá je turistická atrakcia a láka turistov do Bratislavy a on je hrdý na to vždy keď sa tam ide pomodliť. Skrátka úplný filantrop… Výstupom zo stretnutia malo byť, že vlastníci pozemkov sa dohodnú, či sú ochotní pozemky predať, resp. aspoň čiastočne prenajímať mestskej časti, aby sa mohli rekonštruovať a rozširovať detské ihriská, športoviská, parkoviská atď. Oficiálna odpoveď ani od jedného z majiteľov pozemkov do dnešného dňa na ružinovský úrad neprišla.“

Prešiel opäť rok, konkrétne rok 2020, ktorý poznačený Covidom by sme asi najradšej z histórie vymazali a začali sme opätovne pracovať na finišovaní územného plánu zóny, ktorý v dvoch variantných riešeniach už prešiel interným kolom pripomienkovania na miestnom úradu a na jeseň po zapracovaní pripomienok bude návrh predstavený verejnosti. Rovnako sme opäť rozbehli rokovania s vlastníkmi pozemkov.

Najväčším prekvapením bolo, keď sa objavil pán Kováč v starej forme s tým, že pozemky predáva novému zahraničnému investorovi, ktorý je rozhodnutý stavať na parkoviskách Mesačná a Jesenná a nič mu v tom nezabráni, pretože v októbri 2021 skončí stavebná uzávera a v územnom pláne zóny mu nemôžeme obmedziť stavať na jeho súkromných pozemkoch a ak tomu urobíme, tak nás bude žalovať. Úprimne, ak by to tak bolo, tak by zrejme ten súd vyhral a požadoval by náhradu škody. Po takmer 8 rokoch bojov s pánom Kováčom sme sa však rozhodne nezľakli a začali vyjednávať. Zahraničný investor ponúkal nasledovné riešenie: výstavba dvoch 8 poschodových bytoviek na parkoviskách Mesačná a Jesenná a prevedenie ostatných pozemkoch do vlastníctva mestskej časti. Samozrejme bez toho, aby nahradil parkovacie miesta, ktorá na parkoviskách zaberie v počte vyše 200ks. S tým sme rozhodne nesúhlasili a v prípade, že by sme boli ochotní pristúpiť na takýto kompromis, tak sme požadovali na náklady nového investora vybudovať chýbajúce parkovacie kapacity. S tým investor nesúhlasil, tvrdil, že nemá takú zákonnú povinnosť a keď pozemky kúpi, tak mu nemôžeme zakázať výstavbu. Nakoniec aj vďaka nášmu tlaku a obštrukciám si to investor rozmyslel a začali sme s pánom Kováčom rokovať o cene my.

Cenu pán Kováč v zmysle znaleckých posudkoch predložil na 27 miliónov Euro. Rozmýšľali sme či sa mu smiať alebo si poklepať na čelo, ale bez emócii sme odmietli. Nasledovalo množstvo stretnutí s pánom Kováčom, jeho právnikmi, našimi právnikmi a po dlhých mesiacoch rokovaní sa zo závratných 27 miliónov stali 4 milióny (ktoré podľa našich informácii mal sľúbené aj od zahraničného investora). Povedali sme, že po 8 rokoch ho máme na lopate a môžeme konečne vrátiť obrovskú časť Ostredkov ľudom a začali tlačiť na cenu ešte viac. Naša jasná ponuka bola: maximálna čiastka, ktorú sme ochotní zaplatiť musí byť pod 30 Euro/m2. Rokovania pokračovali opäť vo vypätej atmosfére a po dlhých dlhých odmietnutiach z oboch strán sme sa napokon dopracovali ku sume 29,56 Euro/m2 pri rozlohe 126 834m2. Nepotrebujete kalkulačku, je to 3,75 milióna Euro. Áno, je to obrovská suma, ktorá aj nám vyráža dych. Na druhú stranu pri priemerných cenách pozemkov v Ružinove:

https://www.zoznamrealit.sk/predaj/pozemky/bratislava/ruzinov/cena

neklesá cena pod 200 Euro/m2 a keď sa pozrieme na minimálnu cenu pozemku podľa Združenia realitných kancelárii Slovenska, ktorá je 35 Euro/m2, tak stále je to cena výrazne nižšia. Pri takýchto obrovských sumách je však ako samotná suma oveľa dôležitejšia hodnota, ktorú za peniaze dostaneme. V takýchto prípadoch je potrebné sústrediť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných zdrojoch a investíciách. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňových poplatníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa. Túto hodnotu si poďme teraz vypísať:

 1. Získame vyše 126 tisíc m2 verejných plôch čo je cca tretica celého sídliska do vlastníctva mestskej časti.
 2. Zabránime zahusteniu Ostredkov o neželanú výstavbu, ktorá vyvoláva veľké obavy u občanov. Pôvodný projekt p. Kováča ráta s 12 novými budovami.
 3. Oprava parkovísk na Mesačnej a Jesennej (možná výstavba parkovacích domov).
 4. Vybudovanie križovatky Maximiliána Hella – Trnavská cesta, ktorú pán Kováč blokuje.
 5. Rozšírenie komunikácie Maximiliána Hella (je spracovaná technická dokumentácia), ktorú pán Kováč blokuje, v minulosti bol aj neúspešný pokus o vyvlastnenie.
 6. Zrevitalizovanie námestia pred Kozmosom na modernú oddychovú zónu, kde mala stáť 12 poschodová budova.
 7. Vysporiadanie pozemkov v prospech vlastníkov bytov pod bytovými domami Kozmonautická, Zimná, Radarová, Ostredková, Rovníková a Jadrová.
 8. Vysporiadanie pozemkov pod hospodárskymi budovami Zimná, Mesačná a Jadrová – možné využitia na rozšírenie kapacít pre jasle, škôlku, seniorské centrum, komunitné aktivity a podobne. Na miestne niektorých bola taktiež plánovaná výstavba.
 9. Vysporiadanie všetkých komunikácii na rozšírenie parkovacích kapacít aplikovanie – obrázok parkovacej politiky, ktorá umožní parkovať iba obyvateľom s trvalým pobytom.
 10. Komplexná rekonštrukcia ihriska Mesačná s obnovením vodných prvkov.
 11. Komplexná rekonštrukcia prístupovej cesty ku OC Budúcnosť.
 12. Vrátenie tretiny územia Parku Ostredky (vyše 10 tisíc m2) do vlastníctva mestskej časti. Možnosť vybudovania nového ihriska, komunitných aktivít a podobne.
 13. Skultúrnenie vnútrobloku Rovníková aj s malým detským ihriskom, príp. iným komunitným využitím.
 14. Možnosť obnovy verejných WC v Parku Ostredky, kde mala pôvodne rovnako stáť niekoľko poschodová budova.
 15. Možnosť rozšírenia Trnavskej cesty.

Toto sú iba tie hlavné body hodnoty za peniaze, ktoré získame nie len my teraz, ale už navždy aj naše deti.

Veľmi dôležitým aspektom v tomto celom je aj priestor v okolí bývalých verejných WC, ktorý bol predmetom veľkej kauzy nelegálnych stavebných úprav, ktoré do dnešného dňa nie sú uzavreté políciou:

https://www.ostredky.sk/pribeh-jednej-rozkopavky-alebo-kovac-opat-v-akcii/

https://www.ostredky.sk/park-a-verejne-wc-zabudnite-namiesto-toho-cierna-stavba-a-krcma/

Vladimír Sirotka so svojím otcom na svoje náklady vysporiadali pozemok okolo bývalých verejných WC od majiteľa, ktorý ho získal od pána Kováča, aby zamedzili neželanej výstavbe. Spoločnou participáciou s obyvateľmi po vysporiadaní okolitých pozemkov od pána Kováča budeme pripravovať využitie a vytvorenie funkčného moderného verejného priestranstva s ponukou služieb (nie gastronomického charakteru) pre obyvateľov. O výstavbu na tomto pozemku loboval aj poslanec z Teamu Vallo, ktorý tam chcel vybudovať novú krčmu. Ďakujeme preto Sirotkovcom, že sa ukázali ako praví lokalpatrioti a zamedzili tomuto arogantnému nezmyslu.

Nesporným benefitom je aj to, že odpadnú problémy s veľkou časťou kosenia cudzích pozemkov, orezávaním a ošetrovaním drevín.

V roku 2013 sme začali protestom proti šialenej výstavbe, ktorá by naše sídlisko navždy poznačila. Ubránili sme sa spoločnými silami a preukázali, že Ostredkári sú pyšní na svoje sídlisko a zeleň. Dnes stojíme na rázcestí toho, či ďalšie roky bojovať s pánom Kováčom na súde o územný plán zóny alebo raz a navždy ho poslať z Ostredkov na smetisko dejín a začať konečne to čo vďaka nemu roky chátra rekonštruovať a zveľaďovať.

Do volieb sme išli so sloganom „Bojujeme proti zahusťovaniu a za zveľaďovanie nášho sídliska“ a to aj plníme, pracujeme na tom, aby Ostredky ostali takéto zelené:

Tak ako vždy, tak aj teraz sme tu pre vás a rovnako ako sa roky stretávame na ulici, s deťmi v škôlke, v škole, pri venčení psov alebo v Planetke pri pive či pingpongu,  garantujeme, že nikdy nebudeme hlasovať za niečo čo by bolo proti Ostredkom a vám. Zároveň však, tak ako nikdy predtým potrebujeme teraz počuť váš názor. Ďakujeme.

Vaši poslanci

Martin Patoprstý, Vladimír Sirotka, Maroš Mačuha

 

 

Pozn.: fotografie v texte sú z vlastnej produkcie, zaslané vami, zo stránky naseostredky.wordpress.com, z Bratislavských novín a zo zámeru spol. Riston.

 

Jeden komentár k “BERIEME SI NAŠE OSTREDKY SPÄŤ!”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.