Quo vadis Uránová?

Jedným z mála miest, ktoré na Ostredkoch nie sú na pýchu, ale skôr na hanbu je areál bývalej škôlky a jaslí (neskôr ubytovne) na Uránovej. 

Naposledy sme sa na našej stránke venovali problematike tohto areálu presne pred dvomi rokmi, 1.2.2021, kedy sme zverejnili na tento článok:

Prešli dva roky a nedá sa povedať, že by Magistát hlavného mesta SR Bratislavy neurobil nič, to by sme im naozaj krivdili, no realita je taká, že areál a budovy sú naďalej nepoužiteľné, rozostavané, dokonca s navážkami stavebného odpadu a ako „posledná rana“ ešte posledný januárový víkend na strechu budovy padol obrovský strom, ktorý ju poškodil…

Stavba bola na prelome rokov 2022 a 2023 zmluvným dodávateľom prerušená a aj na základe vašich podnetom a dopytov sme sa na magistráte informovali o stave rekonštrukcie. Vyjadrenie magistrátu z marca 2023:

„Súčasný dodávateľ úplne prestal realizovať akékoľvek práce na stavbe. Poslali sme mu pre porušenia zmluvy penalizačnú faktúru v maximálnej možnej výške podľa zmluvy. Zároveň subdodávateľ, ktorý prenajímal kontajnery, podľa informácií, ktoré máme, nedostal zaplatené – vysypal teda odpad na stavenisku a zariadenie si zobral. Aktuálne prebieha ohodnocovanie stavby súdnym znalcom, nakoľko stav stavby sa zhoršil a zároveň sa niektoré úpravy zrealizovali. Je teda potrebné pristúpiť k zmene projektu, kým začneme s novým verejným obstarávaním na realizáciu. Dáme vyčistiť pozemok s tým, že si budeme náklady nárokovať od dodávateľa, pričom by sa tak malo udiať najneskôr do konca apríla (ale veľmi pravdepodobne skôr).“

Ďalšiu aktualizáciu stavu sme dostali od magistrátu v apríli 2023:

„Do doby 5/2023 (cca do polky mesiaca) spätného prevzatia staveniska od Zhotoviteľa – CONCO Services, s.r.o. nie je vhodné z našej strany zasahovať do staveniska. Pripravujeme (zmluvne) materiálno technické prostriedky na fyzické prevzatie staveniska, jeho následné oplotenie, čistenie a sanáciu. Súdny znalec pre mesto dokončuje posudok aktuálneho stavu stavby/staveniska. Práce na Uránovej nestoja pre nedostatok financií, ale pre zlyhanie dodávateľa a jeho de facto opustenie staveniska. Po definitívnom určení, že nie je možné s ním pokračovať, a je nevyhnutné vysúťažiť nového dodávateľa rekonštrukcie sme zahájili okamžite všetky kroky na ukončenie zmluvného vzťahu a vyvodenie zodpovednosti, vrátane pokút, náhrady škody etc. Čiže keď to zosumarizujem, termín prevzatia staveniska sa posunul o pol mesiaca, dovtedy robíme aspoň všetky kroky, ktoré sa dajú – teda vyriešenie stráženia, elektrickej prípojky a pod., avšak nemôžeme do staveniska fyzicky zasiahnuť, lebo by sme mali potom problém s nárokovaním si nákladov, pokút, náhrad škôd a pod. od Zhotoviteľa, ktorý jednoznačne zlyhal. Po uvoľnení tejto možnosti stavenisko vyčistíme, oplotíme a budeme strážiť.“

Opäť po čase sme sa obrátili na magistrát a v mesiaci jún 2023 dostali ďalšiu odpoveď:

„Dňa 12.05.2023 sme  zaslali oficiálne spoločnosti  CONCO Services, s.r.o.  Odstúpenie od zmluvy ( MAGS OPSVP 49439/2023 – 336775  ), čo však ostalo zo strany zhotoviteľa bez odozvy, dňa 02.06.2023 sme opakovane zaslali poštou ten istý dokument so sprievodným listom, aby bolo nespochybniteľné že išlo o opakovaný úkon ( MAGS OPSVP 49439/2023 – 396312 )  pričom  nám bol list expresne dňa 05.06. 2023 vrátený späť s odôvodnením, že adresát je neznámy, dňom 09.06.2023, či už si Zhotoviteľ poštu preberie alebo nie, môžeme považovať z pohľadu SV stavenisko za späťprevzaté  za  účelom vykonania opatrení ako je  odstránenie odpadu a asanácie staticky narušených konštrukcii pri ktorých hrozí reálne riziko zrútenia, oplotenie staveniska a jeho monitoring je odo dňa 15.05.2023 zabezpečený z vonkajšej strany hranice predmetného staveniska- nakoľko sme potrebovali v danom čase už bezodkladne zamedziť vstupu a nepovolaných osôb po pozemku Hlavného mesta ( bezpečnostný dôvod , vandalizmus, vytváranie nových čiernych skládok a pod. )“

Stav na konci júna 2023 sme boli osobne zdokumentovať a zaslali aj na magistrát. Okrem slnečného letného počasia a krásnej modrej oblohy nebolo čo obdivovať:

Pri schvaľovaní rozpočtu na magistráte na rok 2024 sme sa explicitne aj so starostom Ružinova Martinom Chrenom pýtali na financie na pokračovanie stavby, pretože pri tak dlhom čase od zastavenia prác začínajú opäť degradovať aj práce, ktoré boli vykonané ako napr. výmena plastových okien či oprava strechy a atiky. Do rozpočtu mesta sa financie na pokračovanie prác dostali vo výške vyše jeden milión Euro, čo nás samozrejme potešilo a očakávame napäto začiatok prác a zkultúrnenie poslednej verejnej stavby na Ostredkoch, ktorá si naozaj zaslúži dôstojný nový šat a reprezentačné priestory pre deti a mládež zo Základnej umeleckej školy, ktorú navštevujú stovky Ružinovských detí a v roku 2023 oslávila svoje 50. výročie v provizórnych podmienkach na Exnárovej.

Týmto článkom sme chceli odpovedať na mnohé podnety, ktoré dostávame a zároveň poukázať na to, že s magistrátom komunikujeme a objektívne treba povedať, že nebyť problematického dodávateľa, tak možno dnes by už stavba bola hotová a robila by radosť nielen študentom a pedagógom z umeleckej školy, ale najmä nám, ktorí v jej okolí žijeme.

Držme teda palce, nech čoskoro môžeme spoločne prejsť cez brány novej modernej školy a tešiť sa z jej využívania pre verejnosť.

Poslanci za Ostredky

Maroš Mačuha, Martin Patoprstý, Vladimír Sirotka

 

 

Jeden komentár k “Quo vadis Uránová?”

  1. Dobrý deň, je apríl 2024 a so stavbou sa nič nedeje. Môžeme vedieť, kde je problém? Keď sa moja dcéra v r. 2010 narodila, sa už hovorilo, že sem presťahujú ZUŠ. Potešila som sa, že dcéra bude mať ZUŠ blízko a isto ju bude navštevoivať. O pár dní bude mať dcéra 14 rokov, ale vízia dodnes stojí ľadom. Už ani nedúfam.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.