Príďte nás podporiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva

Vážení obyvatelia bytoviek na Ostredkoch,

Príďte v utorok 10.12.2013 na rokovanie miestneho zastupiteľstva ukázať, že Vám na tomto priestore záleží a že s výrubom stromov nesúhlasíme. Pokúsme sa spolu zabezpečiť, aby toto územie zostalo parkom, t.j. aby MČ Ružinov zabezpečila zmenu funkcie v územnom pláne Bratislavy.
V utorok 10.12.2013 v čase od 14:00 sa vo veľkej zasadačke na Miestnom úrade Ružinov (Mierová 21) uskutoční zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov.
Na zasadnutí bude predložená petícia za zastavenie procesu navrhovanej „REVITALIZÁCIE“.
Keďže ide o najzelenšiu časť Ostredkov, poslanci budú vyzvaní, aby sa zabezpečila zmena funkcie tohto územia v územnom pláne Bratislavy na park.
V súčasnosti územie medzi OD Budúcnosť a Kozmos je definované ako viacpodlažná bytová zástavba, aj napriek tomu, že je porastené 30 až 50 ročnými stromami.
Prvotný prísľub na riešenie tejto situácie bol zo strany starostu MČ Ružinov daný na poslednom stretnutí s občanmi, ktoré sa konalo v utorok na ZŠ Ostredková.

Ďakujeme za Vašu podporu !

Môžete nás podporiť aj vyvesením inforačných letákov vo Vašich vchodoch. Na stiahnutie tu:

výzva – Obyvatelia Ostredkov2

Zasadnutie zastupiteľstva Ružinov

V utorok, dňa 10.12.2013 o 14:00 je plánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, kde by sme radi predložili významnejšie množstvo podpisov (hoci v zbieraní budeme pokračovať aj potom ), no a v piatok 20.12.2013 by sme radi aj s Vašou pomocou dokončili vyjadrenia k tomuto zámeru.

Zbierame podpisy

Zatiaľ máme 20 hárkov s podpismi pod našu petíciu. Máme pokryté ulice Jesenná, Zimná, Meteorová, Mesačná 14-20, škôlku na Stálicovej a Zimnej a pár vchodov na Radarovej. Ak tu nevidíte vlastnú adresu, tak prosíme aspoň o vybehanie susedov vo Vašom vchode. Zbierame podpisy do pondelka.