Prídte nás podporiť aj na rokovanie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 12.12.2013 o 16:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1.poschodie) sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavého mesta SR Bratislavy. Na zasadnutí bude navrhnutá zmena funkčného využitia územia v územnom pláne Bratislavy pre priestor nášho parku z viacpodlažnej bytovej zástavby na funkčnú plochu 1110 – parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. Príďte tieto navrhované zmeny podporiť aj pred mestským zastupiteľstvom, ktorého stanovisko je najdôležitejšie.
Ďakujeme za Vašu pretrvávajúcu podporu !

Petíciu podpísali aj ružinovskí poslanci

Bratislava, 10. decembra 2013 – Prvým bodom decembrového zasadnutia ružinovského zastupiteľstva bolo prerokovanie petície proti výrubu zelene a proti výstavbe na Ostredkoch. Petíciu prišli podporiť mnohí obyvatelia Ostredkov, za čo vám veľmi ďakujeme.

Poslanci sa pridali k petícii a občanom ponúkli niekoľko možností, ako sa chrániť pred zámerom developera. Po diskusii jednohlasne schválili rozpracovanie územného plánu zóny. Ďakujeme za konštruktívny postoj poslancov a vyzývame ich, aby sa celou situáciu naďalej zaoberali.

Stále pokračuje zber podpisov na petíciu. Naším cieľom je 3 000 podpisov, ktoré znamenajú, že podnetom sa bude zaoberať Mestského zastupiteľstva. Pozývame všetkých, príďte podporiť našu iniciatívu na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Bratislavy

štvrtok 12.12.2013 od o 16:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Náš hlas musí byť počuť!

Prvé pozitívne správy z rokovania miestneho zastupiteľstva v Ružinove, pokračovať treba na mestskom zastupiteľstve

 Poslanci miestneho zastupiteľstva v Ružinove dnes (10. decembra ) na zasadnutí jednohlasne odsúhlasili návrh na spracovanie územného plánu zóny Ostredky. Je to pozitívna správa a poslancom treba poďakovať aj za to, že sa téme Ostredkov venovali na zastupiteľstve prednostne. Toto je ale iba začiatok. Vo štvrtok je potrebné svojou účasťou vytvoriť podobný tlak na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Je potrebné apelovať na mestských poslancov, aby schválili zmenu územného plánu Bratislavy pre oblasť Ostredkov. Návrh už rok čaká na schválenie, čo je neprípustné.

Stretnutie s poslancami p. Hrapkom a p. Mullerom

Včera – pondelok, sme sa stretli s poslancami p. Hrapkom a p. Mullerom. Prediskutovali sme vzniknutý návrh výstavby. Títo poslanci nás podporili a veríme že na dnešnom rokovaní miestneho zastupiteľstva nám pomôžu zaradiť na rokovanie aj vystúpenie našich zástupcov. V prípade podpory miestneho zastupiteľstva, budeme mať ďalšiu dôležitú podporu pri predkladaní našich požiadaviek ďalej na mestské zastupiteľstvo.

Pánom poslancom ďakujeme za ich čas a cenné rady.

Vyjadrenie od firmy Riston ?

Na stránke facebooku sa objavilo vyjadrenie, ktoré sa tvári ako od firmy Riston – ktorá predložila zámer. Vyjadrenie si môžete prečítať tu: https://www.facebook.com/riston.sro

Neviem však overiť či je toto v skutočnosti menovaná firma, keďže je to veľmi neštandardný spôsob oslovenia občanov.

Vyjadrenie sa už objavilo aj na našej stranke. Môžete si ho prečítať v časti „Vyjadrite svoj názor“ alebo kliknutím na túto linku: https://www.ostredky.sk/vyjadrite-svoj-nazor/#comment-29

Peticia – súčasný stav

Včera sme zhromaždili všetky petičné hárky iba dnes – utorok – sme ich doručili na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Ružinov. Spolu na 107 podpisových hárkoch sme zozbierali 2063 podpisov. Toto je veľmi pozitívny výsledok, avšak so zbieraním pokračujeme. Chceme doručiť podpisy aj vo štvrtok na mestké zastupiteľstvo mesta Bratislava. Takže môžeme ešte ďalej zbierať podpisy do stredy večera.

Všetkým aktivistom by sme radi poďakovali za kus odvedenej práce. Treba však pokračovať – povedzte ostatným o našom probléme. Radi si vypočujeme názor na email adrese ostredky@ostredky.sk