Nesúhlas s výstavbou nájomných bytov

Obyvatelia Ostredkov vyjadrujú nesúhlas s plánovanou zástavbou na súčasnej ploche ochrannej zelene medzi obytnou zástavbou na Astronomickej a frekventovanou Ružinovskou ulicou. Dôvody: 1. Návrhované objekty architektonicky a esteticky narušia prostredie svojou hmotou, ktorá sa na ostredkoch vôbec nevyskytuje. Vśetky okolité stavby sú líniové. Bodové stavby sa do daného prostredia nehodia. Navrhované objekty tiež nerešpektujú stavebnú čiaru okolitej zástavby. … Čítať ďalej Nesúhlas s výstavbou nájomných bytov