Verejné zhromaždenie proti výstavbe náhradných nájomných bytov

Bez názvu

Zámer Hlavného mesta SR Bratislava vystavať náhradné nájomné byty narazil v posledných týždňoch na tvrdý odpor obyvateľov dotknutých lokalít, mestských častí, ale čo je najzaujímavejšie aj na odpor samotných obyvateľov reštituovaných bytov, ktorí sa majú do predmetných náhradných nájomných bytov sťahovať. Obyvatelia Ostredkov sa stretli priamo s predsedom OZ Práva na bývanie p. Tadeusom Patlevičom, ktorý nám napísal nasledovné stanovisko ich členov:

„Už 25 rokov bojujeme za spravodlivé vyriešenie našej situácie. Ideálne východisko vidíme v možnosti odkúpení si našich domovov za výhodných podmienok, ako to bolo umožnené väčšine obyvateľov žijúcich v bytoch. Ak by to nebolo možné, požadujeme pridelenie náhrad adekvátnych polohou, rozlohou a vekom bytom, ktoré by sme museli opustiť. Ak by ani toto nebolo možné žiadame adekvátnu finančnú náhradu, za ktorú by sme si nové adekvátne domovy vedeli zabezpečiť. Súčasné riešenie podľa zákona 260 a 261/2011 spočívajúce vo výstavbe náhradných nájomných bytov náš problém nerieši, naopak, ešte ho prehlbuje a predlžuje. Navyše ani tá skupina občanov, ktorý by si radšej vybrala náhradný nájomný byt a nie finančnú náhradu prirodzene očakáva, že táto náhrada bude v bezproblémovej lokalite. Bez ekologickej záťaže. Bez problémov s parkovaním, zahusťovaním a zeleňou. S dostupnými službami a dopravou. Zatiaľ žiadna z vytipovaných lokalít tieto podmienky nespĺňa. Náš príchod by súčasným obyvateľom lokalít spôsobil nezvratnú devastáciu a znehodnotenie ich domovov. Druhá krivda sa ide nahrádzať treťou, navyše bez toho, aby sa druhá krivda vyriešila. To ako naši zástupcovia nemôžete a nesmiete dopustiť. Obávame sa, že by sa ich oprávnený hnev za túto spôsobenú krivdu mohol obrátiť proti nám, hoci sme v tom úplne nevinne. Chápeme súčasné aktivity magistrátu, ktorý sa všemožne snaží naplniť bremeno, ktoré mu zákon naložil na plecia. Naozaj vidíme vysokú aktivitu. Žiaľ tiež vidíme, ako ťažké je zákon naplniť. A ešte ťažšie naplniť bez toho, aby boli poškodené ďalšie skupiny občanov Bratislavy. Všetci sme Bratislavčania a preto by sme sa mali spojiť. Odmietnuť zlý zákon a spoločne na čele s Primátorom, mestskými a miestnymi poslancami žiadať vládu a parlament o hľadanie takých alternatívnych riešení, ktoré budú humánne a ohľaduplné ku všetkým zúčastneným.„

Naše dôvody sme viac krát prezentovali na tejto stránke a prečítať si ich môžete napr. tu:

Nesúhlas s výstavbou nájomných bytov

Vzhľadom na tieto okolnosti nevidíme inú možnosť ako ísť verejne a hromadne vyjadriť svoj nesúhlas priamo na mestské zastupiteľstvo p. primátorovi a mestským poslancom aj spoločne so zástupcami OZ Právo na bývanie, ktorí taktiež nechcú byť rukojemníkmi v tejto patovej situácií a nechcú, aby samospráva rozhodovala ako v nejakej hre Monopoly o tom kam ich premiestni bez ich vedomia a súhlasu. Špeciálne nie do lokality, v ktorej už teraz je nevôľa súčasných obyvateľov a jedna krivda by bola nahrádzaná inou krivdou…

Preto dňa 26. 5. 2016 o 15:30 pred Primaciálnym palácom zvolávame verejné zhromaždenie všetkých obyvateľov Bratislavy, ktorí sú dotknutí výstavbou náhradných nájomných bytov a chcú vyjadriť svoj názor priamo našim voleným predstaviteľom. Účasť potvrdili aj obyvatelia Dúbravky, ktorí rovnako nesúhlasia so zahusťovaním v ich lokalite.

OZ Naše Ostredky

P.S. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že petičné hárky treba odovzdať do 24. 5. do schránky pred vchodom Družicová 10 alebo osobne p. Magdaléne Fatrdlovej (tel. č. 0908 122 178).