Silvestrovský kabaret okolo Budúcnosti

V roku 1972 bola otvorená, na tú dobu, mimoriadne moderná a nadčasová prevádzka Obchodného centra Budúcnosť, ktorej náklady na vznik boli 10 miliónov korún, čo v kontexte doby bol obrovský peniaz a niečo naozaj futuristické.

Doba sa však zmenila a takmer 40 rokov trvalo, kým sa podarilo rekonštruovať verejné priestranstva okolo Budúcnosti.

Všetci sme sa veľmi potešili, lebo chodníky boli naozaj v dezolátnom stave a nejeden z nás tam zakopol aj za bieleho dňa. Fotky priestranstva pred rekonštrukciou:

Pred koncom roka 2019 sa začala dlho očakávaná rekonštrukcia chodníkov, ktoré riešil niekoľko rokov Martin Chren, pôsobiaci ešte ako ružinovský poslanec. Spolu s priestranstvami pred Astrou a Heliosom boli práve chodníky pred Budúcnosťou tie, ktoré magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy na základe tlaku od Martina Chrena vybral na vysporiadanie pozemkov a následnú rekonštrukciu. Rekonštrukcia prebehla pomerne hladko a rýchlo a čoskoro sme mohli chodiť po krásnych vynovených chodníkoch, vrátane zachovania čadičovej dlažby v chodníkoch. Diabol sa však ukrýva v detailoch, ako hovorí ľudová múdrosť, a práve tie unikajú pozornosti zodpovedných. Listom zo dňa 19. decembra 2019 sme sa prostredníctvom Miestneho úradu Ružinov obrátili na magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o:

– odstránenie betónovej skruže (príloha č.1).
– opätovné osadenie stĺpikov, nakoľko sa vozidlá dostanú až na chodník
Clementisova a parkujú tam (príloha č.2).
– odstránenie káblov trčiacich zo zeme (príloha č.3).
Zároveň žiadame o informáciu, či bolo vydané povolenie na zaujatie verejného priestranstva pre kontajnery HUMANA (príloha č.4).

Stav po rekonštrukcii považujeme za neuspokojivý. Narúša kvalitu života a komfort obyvateľov. – túto vetu si dobre zapamätajte, ešte sa k nej vrátime.

Príloha č. 1:                                                 Príloha č. 2:

             

Príloha č. 3:

        

Príloha č. 4:

Na list, písaný 19.12.2019, odpoveď nechodila a žiadna náprava taktiež neprichádzala. Najmä káble trčiace zo zeme vo výške očí detí považujeme za obzvlášť nebezpečné, nakoľko chodníky okolo Budúcnosti využíva veľké množstvo detí na kolobežkovanie, bicyklovanie či len pobehovanie. I preto bola odoslaná na Magistrát Hlavného mesta urgencia 28. februára 2020, kde sme, okrem iného, pridali aj podnet na zatrávnenie plôch, ktoré boli dokázateľne zničené pri oprave chodníkov a odvezenie zo zeme vyvaleného pňa:

                 

Všetky vyššie uvádzané problémy sú na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy:

       

A tým sa dostávame k odpovedi, ktorá konečne po urgencii prišla, a to 5. mája 2020, na Miestny úrad Ružinov (trvalo to „iba“ cca pol roka). Keďže sa dnes píše 31. december 2020 a všetci čo chodíte denne okolo viete, že sa nič nezmenilo, tak si aspoň uveďme pár silvestrovských bonmotov z magistrátneho listu:

 • odstránenie betónovej skruže / slúžila ako billboard na priestranstve v okolí OC Budúcnosť už ďaleko pred realizáciou opravy v projekte nezahrnuté./
 • odstránenie káblov, trčiacich zo zeme / OSK zahrnulo osvetlenie priestranstva, ako ďalšiu poslaneckú aktivitu do objemu prác počas realizácie opravy, lebo technológia výstavby a postup prác si to vyžadoval. Následne toho OSK požiada oddelenie VO o dokončenie prác na predmetnom priestranstve v najbližšom období.
 • odstránenie pňov spílených stromov / OSK nerealizovalo tieto práce  – neboli zahrnuté v predmetnej oprave.
 • trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu / OSK nemalo tieto práce v predmete opravy. Vzhľadom na to, že zemina trávnatej plochy presahovala cez pôvodné obrubníky a bránila tak odtoku vody z plochy priestranstva OC Budúcnosť sa upravila, čoho následkom boli práce naviac, aby odtok dažďovej vody bol funkčný.
 • opätovné osadenie stĺpikov, Clementisova ulica / stĺpiky boli odcudzené počas opravy zo stavby – OSK ich nahradí za nové – termín do konca mesiaca – máj
 • kontajner Humana – sa nachádzal na priestranstve okolia OC Budúcnosť už pred predmetnou opravou. Komunikácia a okolie OC Budúcnosť nie je v správe OSK.

Stav po rekonštrukcii považujeme práve naopak za uspokojivý a prijateľný. Oprava priestranstva, okolia OC Budúcnosť bola prospešná, nakoľko predmetné okolie nebolo udržiavané niekoľko generácií. – Pozn. autorov: choďte vyššie a nájdete vetu: Stav po rekonštrukcii považujeme za neuspokojivý. Narúša kvalitu života a komfort obyvateľov. Reakcia magistrátu je, že: „Stav po rekonštrukcii považujeme práve naopak za uspokojivý a prijateľný.“ Tento blog zverejňujeme úmyselne 31. decembra 2020, pretože aj napriek tomu, že odpoveď je z mája 2020, tak autor to musel myslieť ako silvestrovský žart. Inak si to vysvetliť nevieme…

Ak sa pozastavujete nad štylistikou vyššie napísaných odstavcov, tak nie, aj napriek tomu, že tento silvestrovský blog píšeme pred polnocou 31. decembra, tak nie sme opití, to je naozaj štylistika oficiálnej komunikácie Magistrátu hlavného mesta. Viď:

Takže poďme postupne:

 • odstránenie betónovej skruže – magistrát, ktorý aktívne bojuje proti tzv. vizuálnemu smogu, nechá hnusnú ošarpanú betónovú skruž na mieste po oprave chodníkov s tým, že odstránenie nebolo zahrnuté v projekte. Skruž odstránila MČ Ružinov v decembri 2020…
 • odstránenie káblov, trčiacich zo zeme – vrátime sa k tomu na záver nášho silvestrovského kabaretného blogu…
 • odstránenie pňov spílených stromov – ok, dotvárajú prírodny kolorit územia, asi už navždy…
 • trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu – OSK nemalo tieto práce v predmete opravy – Rozumiete tomu správne. Súčasťou opravy chodníkov nebola úprava plôch okolo chodníkov, ktoré boli zničené pri oprave. Nevadí, kúpime trávnaté semeno a vysadíme na jar 2021.
 • opätovné osadenie stĺpikov, Clementisova ulica – keďže sme sa nedočkali, tak namiesto stĺpikov osadila MČ Ružinov kvetináče, ktoré sú efektívnejšie aj efektnejšie riešenie. Pozn.: fotka ihneď po osadení, kým ešte parkovalo vozidlo. Odvtedy je to bezpečná zóna bez vozidiel a bez stĺpikov…
 • kontajner Humana – Šalamúnske riešenie, kontajnery boli presunuté na hranicu pozemku Magistrátu Hlavného mesta. Či majú povolenie a platia poplatky za zaujatie verejného priestranstva sme sa nedozvedeli…

A na záver kabaretného silvestrovského blogu sa vrátime k tej najvážnejšej téme, a to k trčiacim drôtom zo zeme, ktoré sú zdraviu nebezpečné. Prečo tam tie drôty sú sa dozviete práve teraz, nakoľko nemali nič spoločné s opravou chodníkov, čo priamo napísal aj magistrát vo svojom liste:

 • odstránenie káblov, trčiacich zo zeme / OSK zahrnulo osvetlenie priestranstva, ako ďalšiu poslaneckú aktivitu do objemu prác počas realizácie opravy, lebo technológia výstavby a postup prác si to vyžadoval.

23. októbra 2019 sa chválil pán Buocik, že bude nové verejné osvetlenie. Odvtedy ubehlo presne 435 dní a drôty stále trčia zo zeme a ohrozujú denne naše deti. Ako píše pán Buocik: „jednoducho, ak si nedosledujete svoju prioritu od a po zet, tak aj dobré veci môžu skončiť rozpačito.“

Týmto v čase 1:35 hod, dňa 1.1.2021 ukončujeme náš kabaretný silvestrovský blog. To znamená, že káble a drôty trčiace zo zeme sa prehupli cez roky 2019 a 2020 až do roku 2021 a želáme vám veľa zdravia, šťastia a dokončených opráv verejného osvetlenia, lebo ako hovorí klasik: „jednoducho, ak si nedosledujete svoju prioritu od a po zet, tak aj dobré veci môžu skončiť rozpačito.“ 

Prajeme Vám všetkým Šťastný Nový Rok 2021 a veríme, že tento blog Vás nielen pobaví či pobúri, ale i vyburcuje kompetentných k náprave…

PF 2021

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.