Ostredky v rukách developerov č. 2

V marci sme na našej stránke zverejnili článok: https://www.ostredky.sk/ostredky-v-rukach-developerov/

Neprešlo ani pol roka a opäť začína developerská mafia strkať nos na Ostredky a nenápadne si pripravuje pôdu na svoje projekty. Po úspešne vybojovanej lúke na Astronomickej, kde sme zamedzili výstavbe dvoch 9 poschodových bytoviek, je treba mať na pozore druhú stranu Ostredkov, kde hrozí reálne 6 nových stavieb! Obyvatelia Ostredkov viacerými protestnými akciami a petíciami v posledných rokoch dávajú jasne najavo, že si žiadne ďalšie stavby neželajú a dôkazom toho je aj počet pripomienok k územnému plánu zóny, ktorý sa momentálne spracúva. Na úrad prišlo 248 písomných pripomienok!

BYTOVÝ DOM SPUTNIK

Najstarším problémom je bytový dom Sputnik, ktorý máta obyvateľov už od starostovania Kuboviča, kedy „naše“ zastupiteľstvo predalo súkromníkovi krásnu zelenú lúku a v roku 2006 získal územné rozhodnutie a napokon v 2008 aj stavebné povolenie. Vďaka snahe obyvateľov skončil prípad až na Najvyššom súde, kde obyvatelia uspeli a stavebné povolenie bolo zrušené. Nanovo bolo vydané v roku 2015 starostom Pekárom.

 sputnik-pred-a-po

Namiesto zelenej lúky je tam už niekoľko rokov kráter ako na mesiaci a obyvateľom ulicu zdobí tento „nádherný“ korodujúci plot, za ktorým majú útočisko túlavé zvieratá, bezdomovci a rôzne pochybné živly.

sputnik-plot

Obyvatelia sa nevzdali ani po novom stavebnom povolení, voči ktorému sa opäť odvolali a podali námietky na Okresný úrad. Ten ich „nečakane“ neakceptoval pretože: Autor hlukovej štúdie objednanej investorom konštatuje, že „v danom území sa už v dnešnej dobe prekračujú prípustné hodnoty hluku, pričom táto skutočnosť nie je dôvodom na nevydanie súhlasného stanoviska s výstavbou“ Zdroj: http://reality.etrend.sk/byvanie/ruzinovsky-sputnik-prelomil-vsetky-odvolania.html

Čiže ak v minulosti niekto povolil stavbu, ktorá prekračuje prípustné hodnoty hluku, tak sa môže iná stavba, ktorá taktiež bude prekračovať hodnoty hluku bez problémov stavať a štátnemu orgánu nevadí, že sa opäť budú prekračovať povolené hodnoty. Zaujímavá logika a ešte zaujímavejšia v kontexte toho, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý ma práve hluk na starosti neprotestuje, neodvoláva sa a hrá hluchého… Aké ironické v tomto prípade a ešte viac ironické v porovnaní s kolaudáciou telocvične na jednej z Ružinovských základných škôl, kde Regionálny úrad verejného zdravotníctva šikanuje vedenie školy a odmieta povoliť skolaudovanie telocvične z dôvodu prekročenia hodnoty hluku o 0,1 decibelu! Zrejme rovnaký meter neplatí pre všetkých…

Ďalším závažným problémom pri stavbe BD Sputnik bude organizácia dopravy počas výstavby a samozrejme aj následne počas jeho užívania novými obyvateľmi. Tí z Vás, ktorí bývajú v tejto časti sídliska veľmi dobre poznajú problém križovatky Mesačná, jej priepustnosť a využívanie všetkých vozidiel idúcich smer Vrakuňa na otáčanie sa. Viete si predstaviť, že počas výstavby sem pribudnú nákladne vozidlá, tatrovky a iné mechanizmy? A viete si následne predstaviť, že pri cca 100 bytoch to môže pribudnúť 150 áut denne, ktoré budú prechádzať križovatkou Mesačná a následne po Sputnikovej? Cez leto bol konečne opravený povrch križovatky Mesačná a časti vozovky na Sputnikovej (objektívne je treba povedať, že kvalitne a poďakovať úradníkom na MÚ Ružinov), ako budú asi tieto nové povrchy vozoviek vyzerať po výstavbe, keď ich budú zaťažovať niekoľkotonové plne naložené vozidlá a mechanizmy? A kde budú parkovať počas výstavby súčasní obyvatelia ulice? Popri plote stavby im zmizne ďalších cca 40 miest na parkovanie…

 sputnik-nakres1

Obyvateľov Sputnikovej zrejme čakajú ťažké časy a to iba preto, že niekomu sa zdala zelená lúka na sídlisku zbytočná…

BYTOVÉ DOMY BERN A BASEL

Rovnako zbytočné sa zrejme zdajú niekomu aj zelené plochy a stromy na ulici Planét a Poludníková, lebo už cca 5 rokov sa snaží, našťastie stále neúspešne, pretlačiť do týchto ulíc dva bytové domy. Tí, ktorí tu bývate alebo chodievate cez tieto ulice, nakoľko sú tranzitné, ak sa chce niekto vyhnúť nepríjemnej križovatke na železničnom priecestí, tak dobre viete, že už dnes sa tu dve oproti idúce autá nevedia vyhnúť a parkovacie kapacity, tak ako všade inde, sú nepostačujúce. Ak by tu vyrástli ďalšie dve bytovky, tak ulica Planét a Poludníková sa stanú zrejme už totálne neprejazdné. Dávame do pozornosti, že v minulosti už bol tento zámer na magistráte schválený a dostal súhlasné záväzné stanovisko mesta (vo voľnom preklade požehnanie primátora na stavbu) a iba vďaka intervencii obyvateľov a Ružinova (opäť objektívne treba povedať, že vďaka MÚ Ružinov) mesto svoje súhlasné stanovisko zmenilo. Doposiaľ vystupoval tento zámer pod ušľachtilým švajčiarskym názvom Bern a Basel:

http://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/bytovy-dom-bern

http://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/bytovy-dom-basel

Po novom to už skúšajú na magistráte s iným názvom, voči ktorému opäť Ružinov poslal nesúhlasné stanovisko:

ziadost-o-zavazne-stanovisko-hl-mesto

Čiže odporúčame obyvateľom sledovať stránky magistrátu, mestskej časti, príp. enviroportál a striehnuť či sa náhodou opäť pod iným názvom niekto nepokúša Vám ukradnúť posledný kus zelene pod Vašimi oknami. Tu by mali stáť spomínané dva bytové domy:

img_0508  img_0517

img_0521

 „REVITALIZÁCIA“ OSTREDKOV Á LA RISTON

Evergreenom na Ostredkoch už je zámer spoločnosti Riston, ktorá nám chcela „zrevitalizovať“ sídlisko takým spôsobom, že od Kozmosu po Budúcnosť by pribudlo 10 nových stavieb.

suhlasite1

Zámer vďaka petícií vyše 5 tisíc obyvateľov od roku 2013 stojí a začal sa prebúdzať túto jar, keď sa majiteľ pozemkov snažil predať pozemky novému investorovi s údajným napojením na silnú finančnú skupinu. Podľa posledných informácií by bol tento investor ochotný komunikovať s obyvateľmi, urobiť ústupky a z plánovanej výstavby ponechať „iba“ dva bytové domy na parkoviskách pri Kozmose (Mesačná) a cintoríne (Meteorová). Pre informáciu uvádzame, že parkovisko od cintorínu lemuje popri hlavnej ceste 60 stromov a parkovisko pri Kozmose až 62 stromov, plus samozrejme ďalšie, ktoré sú momentálne medzi parkoviskami a bytovými domami. A opäť prichádzame k dopravnej situácii. Ulice M. Hella a Trnavská cesta sú denne vystavené náporu vozidiel, ktoré idú z Bratislavy buď na diaľnicu alebo smer Vrakuňa, Dunajská Lužná pod. a obyvatelia sídliska musia trpieť a stáť v kolónach, kým sa dostanú k odbočke do sídliska. Pri dvoch osem poschodových bytovkách bude M. Hella, Trnavská cesta i križovatka Mesačná tak zahltená, že nepomôže ani plánované rozšírenie komunikácií na M. Hella a Trnavskej ceste. Apropo rozšírenie komunikácií: sme si vedomí, že zákony SR sú nastavené tak, že pokiaľ vlastník pozemku spĺňa všetky zákonom dané náležitosti a projekt je v súlade s územným plánom, tak stavebný úrad nemá veľa možností, resp. takmer žiadne ako stavbe zabrániť. Avšak v prípade stavieb na parkoviskách pri Kozmose a cintoríne je potrebné podmieniť dopravné napojenie do novostavieb tým, že komunikácie sú kapacitne nepostačujúce a pred začatím stavby je potrebné vozovky rozšíriť a až potom stavať. Situáciu budeme sledovať a informovať Vás.

OD BUDÚCNOSŤ

OD Budúcnosť stojí na Ostredkoch od roku 1971 v nezmenenej podobe a zrejme to už niekomu vadí… Tak ako v minulosti padol Jadran na Trávnikoch, OD Ružinov na Pošni, v pláne je aj výstavba namiesto Heliosu na Štrkovci, tak aj naša Buducka už má svojich hrobárov.

V rámci pripomienkovania územného plánu zóny sa objavila aj takáto zaujímavosť od vlastníka pozemkov a budovy OD Budúcnosť: „Zapracovať do zadania v zmysle jeho podrobnosti zámer využiť centrotvorný potenciál lokality prestavbou objektu Budúcnosť na viacpodlažný polyfunkčný komplex s obslužným retailom v parteri a to v súlade s reguláciou stanovenou v Územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov pre funkciu č. 501 – zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti a v súlade s možnosťami dostavby stabilizovaného územia s okolitou viacpodlažnou zástavbou. Náš investičný zámer bol overovaný v zmysle územnoplánovacích podmienok a požadujeme ho zohľadniť aj v ďalších etapách spracovania predmetného územného plánu. Považujeme za žiaduce stretnúť sa na spoločnom pracovnom rokovaní s cieľom skoordinovať prípravu nášho investičného zámeru so spracovaním jednotlivých etáp územného plánu zóny.“

Žeby nové Retro na Ostredkoch? A presne pre takéto prípady boli nesmierne dôležité naše pripomienky, pretože z 248 zaslaných pripomienok bolo 33 dotknutých inštitúcií, iba 2 developerské a zvyšok občianske podnety proti výstavbe! Pevne veríme, že  sa to odzrkadlí aj v ďalšej práci na územnom pláne zóny Ostredky, pretože ignorovať takýto počet a hlas obyvateľov môže len hluchý a slepý…

AKO ĎALEJ?

To že o tom píšeme práve teraz má jednoduchú logiku a súvislosť so stavebnou uzáverou a územným plánom zóny, o ktoré sa snažíme už od roku 2013. Konečne sa naše snahy začali posúvať správnym smerom a mestská časť vydala územné rozhodnutie o stavebnej uzávere:

http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/0/9607/stavebna-uzavera.pdf

Rozhodnutie však ešte nie je právoplatné a pri možných odvolaniach a prieťahoch na stavebnom či okresnom úrade to stále môže byť boj na dlhé mesiace. Práve v tomto období vzniká najväčší tlak developerov, aby si stihli vynútiť podpísanie stavebného povolenia kým nepadne uzávera, pretože potom už majú na najbližších pár rokov cestu k výstavbe znemožnenú a v prípade dobre spracovaného územného plánu zóny aj navždy… Preto apelujeme na všetkých obyvateľov Ostredkov a okolia, ktorí využívajú naše parky, chodníky či ihriská, aby boli v strehu, aktívni a v prípade ďalších prerokovaní, petícií či občianskych akcií súčinní.

Bývať v takejto lokalite s takýmto výhľadom z okna predsa stojí za to!

12419119_461592424037502_7353906811407199888_o 12792260_461593014037443_6864653510038563477_o

OZ Naše Ostredky

P.S. Ďakujeme nášmu poslancovi Martinovi Patoprstému za aktivitu a v prípade otázok a podnetov sa obracajte priamo na neho.

2 komentáre k “Ostredky v rukách developerov č. 2”

  1. Stále niekomu vadí náš krásny park, ktorý nám závidia ostatný obyvatelia Bratislavy aj hostí. Využívame tento park všetci obyvatelia Ostredkov na relax no hlavne dôchodcovia a rodiny s deťmi. Bývame tu vyšr päťdesiat rokov ale to, čo sa deje posledné roky , nemá obdobu.Stále niekto pokúša s katastrofálnymi plánmi na zahustenie sídliska – parku. Normálnemu človeku sa rozum zastaví, keď pozerá tie návrhy a komentáre k nim.
    Som stará, ja toho už veľa nezmôžem ale prosím Vás mladých, aby ste sa nevzdali a bojovali ďalej proti tým nezmyslom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.