Čo sa deje s pozemkami na Ostredkoch? Sumár za rok 2019

Mnohí z Vás sa na nás stále aj po rokoch obracajú s otázkou prečo sa nedá rozšíriť ihrisko v parku, prečo sa nedá opraviť parkovisko pred Kozmosom, prečo sa nebudujú nové parkoviská a podobne.

Odpoveď je stále tá istá: pretože väčšina verejných plôch na Ostredkoch je v súkromných rukách a zákon nedovoľuje samospráve investovať do iného majetku ako toho, ktorý vo svojom vlastníctve alebo zverený do správy.

Na stránke www.ostredky.sk si môžete prečítať celú genézu od roku 2013 kedy OZ Naše Ostredky vzniklo ako reakcia na zámer p. Kováča postaviť 12 nových objektov najmä na zelených plochách od Kozmosu až po park. Nasledovali petície, protesty na miestnom či mestskom zastupiteľstve, stretnutia so starostom a verejné diskusie, ktoré viedli k uzneseniu miestneho zastupiteľstva o začatí obstarávania územného plánu zóny, ktorý detailne určí kde sa stavať môže a kde nie a do tej doby bude vyhlásená stavebná uzávera. Pozn.: pozemok predala cirkev.

V roku 2014 sa opäť obyvatelia zmobilizovali, keď začal LIDL stavať svoju administratívnu centrálu pre celé Slovensko. Žiaľ pochybením vtedajšieho stavebného úradu sa už stavbe nepodarilo zabrániť. Pozn.: pozemok predal Bratislavský samosprávny kraj.

Pokračovanie ságy bolo v roku 2016 keď sa bývalý primátor Ivo Nesrovnal rozhodol budovať nájomné byty v parčíku na Astronomickej. Opäť sa rozbehol kolotoč petícií, vystúpení na zastupiteľstvách a dokonca aj protestnej demonštrácie s transparentami na magistráte. Výsledok bol, že plánovaná výstavba sa zastavila. Pozn.: pozemok je vlastníctvom hlavného mesta SR Bratislavy.

Aktuálne rezonuje u obyvateľov výstavba bytového domu Sputnik, ktorého stavebné povolenie podpísal prvý krát ešte starosta Drozd a vďaka snahe obyvateľov ho po rokoch zrušil až Najvyšší súd. Starosta Pekár podpísal toto stavebné povolenie na novo a začala výstavba. V čase keď už je bytový dom takmer dostavaný zrušil aj druhé stavebné povolenie súd a momentálne sa nevie čo bude so stavbou ďalej, keďže de facto stavebné povolenie neexistuje. Len pre informáciu uvádzame, že približne v novembri sa stavba mala kolaudovať vyše 65% bytov je predaných. Pozn.: pozemok predala mestská časť Bratislava – Ružinov.

Toľko krátky historický pohľad na developerské projekty na Ostredkoch. Niekde medzi tým boli ešte šialené pokusy na bytovky Bern a Basel medzi ulicami Poludníkovou a Planét, ktoré však boli viac sci-fi ako realita. Aj toto sci-fi tento rok prekvapujúco ožilo a vrátilo sa so zámerom výstavby v podobe nových projektov

Veľmi milé od majiteľa pozemkov bolo, že bytovky prezentoval podľa modelu Feng Shui a tým pádom lokalite neuškodia, ale naopak pomôžu. Samozrejme dostal od nás jasnú odpoveď čo si o jeho zámere myslíme.

Okrem toho je obrovské množstvo pozemkov súkromných a majitelia nemajú záujem sa dohodnúť.

V roku 2018 sme preto spustili ďalšiu petíciu na Ostredkoch, ktorá žiadala bývalé vedenie mestskej časti, aby vstúpila do rokovania s vlastníkmi pozemkov v parku. Úloha padla až na nové vedenie a my ako členia OZ Naše Ostredky a zároveň poslanci zastupiteľstva sme sa týchto rokovaní zúčastnili.

Keďže rokovania prebiehali zo začiatku vo veľmi pozitívnom duchu, tak sme oficiálne informácie von nevydávali a chceli vás informovať až o výsledkoch, ktoré by všetkých obyvateľov potešili. Realita však je dnes po rokovaniach iná a sme opäť na nule…

Pýtate sa prečo? Poďme teda postupne. Začiatkom roku 2019 (február) zvolal starosta Martin Chren stretnutie so všetkými majiteľmi pozemkov v parku. Zúčastnili sa zástupcovia vlastníkov pozemkov, ktorí zastupovali nazvime to familiárne Valentovcov, Cucíkovci (konkrétne p. Cucíkova s manželom), pán Kováč a nový „hráč“, pán Valový, ktorým bol zástupca spoločnosti Ethera, s.r.o., ktorá od p. Kováča kúpila pozemok okolo bývalých verejných WC. https://www.ostredky.sk/divne-pozadie-prevodov-pozemkov-v-parku/

Ale vráťme sa k pointe celého článku. Na základe zvolania stretnutia sme sa dozvedeli, že vlastníkov Viskupovcov zastupuje Slovenský pozemkový fond ako neznámych vlastníkov a v zmysle zákona nakladá s ich majetkom. Toto nebolo schopné zistiť minulé vedenie úradu roky…

Ako prvé nás zástupcovia vlastníkov pozemkov od „Valentovcov“, ktoré siahajú z parku až pod základnú školu informovali, že podali žalobu na základnú školu z titulu, že neoprávnene užíva ich pozemky. To bol skvelý základ ďalšej konverzácie a bolo jasné, že priateľskú dohodu títo zástupcovia vlastníkov uzavrieť neprišli. Perličkou je, že jeden z vlastníkov pozemkov sa prezradil, že v minulosti pracoval pre cirkev, ktorá predala pozemky p. Kováčovi. Ako sa k týmto pozemkom dostali oni sme sa už nedozvedeli…

Pani Cucíková s manželom bola veľmi milá a konštruktívna a bolo cítiť, že ako Ružinovčanka má záujem sa dohodnúť. Vlastnícky vzťah k pozemku nadobudol ešte jej otec, ktorý ho v čase keď to boli polia a záhrady dostal od vlády za službu vlasti v 2. svetovej vojne.

Pán Valový, ktorý kúpil pozemky okolo bývalých WC sa nechal počuť, že to vlastne bola iba zlá investícia a za cenu, za ktorú pozemky kúpil ich aj je ochotný predať. Samozrejme, aby to nebolo také jednoduché, tak na ďalších stretnutiach už cenu takmer zdvojnásobil… Keď zistil, že s takýmto podnikateľským zámerom nepochodí, na čierno si zriadil vodovodnú šachtu, zničil verejné osvetlenie, muškáty na ňom a presekol káble verejného osvetlenia, elektrinu aj optokábel UPC. Stavebný úrad vyhodnotil jeho realizáciu šachty ako nelegálnu čiernu stavbu a vedie voči nemu správne konanie, ktorého výsledkom bude pokuta. Veríme, že čo najvyššia, viac sme o tom písali tu: https://www.ostredky.sk/pribeh-jednej-rozkopavky-alebo-kovac-opat-v-akcii/ Ďakujeme pánovi Kováčovi za túto novú posilu v tíme superhrdinov, ktorí vlastnia pozemky v našom parku!

No a samozrejme pán Kováč. Ten si pripravil kabaretné číslo o tom, ako financiami, za ktoré kúpil pozemky na Ostredkoch zachránil cirkev a z jeho peňazí sa mohla urobiť rekonštrukcia Dómu Sv. Martina, ktorá je turistická atrakcia a láka turistov do Bratislavy a on je hrdý na to vždy keď sa tam ide pomodliť. Skrátka úplný filantrop…

Výstupom zo stretnutia malo byť, že vlastníci pozemkov sa dohodnú, či sú ochotní pozemky predať, resp. aspoň čiastočne prenajímať mestskej časti, aby sa mohli rekonštruovať a rozširovať detské ihriská, športoviská, parkoviská atď. Oficiálna odpoveď ani od jedného z majiteľov pozemkov do dnešného dňa na ružinovský úrad neprišla.

Aj napriek tomu sme v rokovaniach pokračovali a pozvali „Cucíkovcov“ pozrieť sa na ich pozemky, na ktorých okrem iného stojí ihrisko v parku, rozbitá cesta a parkovisko pred stavebnom priemyslovkou, či ihrisko na Súmračnej. Pripomenuli sme im, aj ako vďaka ich nesúhlasu prepadli finančné prostriedky v roku 2017, za ktoré sa mali vybudovať v parku petangové ihriská, záhradný šach či exteriérové kolky. Na naše veľké počudovanie majitelia pozemkov priamo pri prechádzke parkom súhlasili so všetkým čo predtým zamietli a začala sa rodiť dohoda o užívaní ich pozemkov a rozširovaní ihriska a mobiliáru. Žiaľ,  táto dohoda trvala veľmi krátko a objavil sa ďalší nový „hráč“ na trhu a to dcéra zosnulého p. Cucíka, ktorá sa ako dedička stala 50% spoluvlastníkom pozemkov. Pani Cucíková mladšia komunikovať odmietla a nechala sa počuť, že pozemky bude riešiť s realitnou kanceláriou.

Nenechali sme sa odradiť a skúšali rokovať ďalej. Ďalším v poradí bol pán Kováč, s ktorým sme sa stretli niekoľko krát, ale jeho verzia bola neustále ta istá a to, že pozemky potrebuje zhodnotiť a stavať na nich alebo ich predá mestskej časti za 6 miliónov Eur. Pripomíname, že podľa neoficiálnych informácii ich od cirkvi kúpil za cca 1 milión Eur! Podľa zákulisných informácií však pán Kováč pochopil, že stavať definitívne nebude a v súčasnosti ponúka pozemky na predaj.

Keďže s pozemkami v parku sa nám aj napriek maximálnej snahe pohnúť nepodarilo, posunuli sme sa ďalej a kontaktovali sa s cirkvou č. 2, tentokrát Evanjelickou. Ako poslanci za Ostredky sme sa priamo na Ostredkoch stretli so zástupcami „evanjelikov“ a prešli si ich pozemky. Musíme povedať, že ich prístup bol veľmi konštruktívny a férový a sami si uvedomujú, že pozemky, ktoré vlastnia sú pre nich nepoužiteľné a viesť zákopovú vojnu neprospeje ani ich inštitúcií, ani mestskej časti a vôbec nie obyvateľom, ktorí sa stali rukojemníkmi zopár vlastníkov pozemkov na svojom vlastnom sídlisku.

Konečne prístup, ktorý nám dával šancu niečo konkrétne aj od vlastníkov pozemkov dostať a na základe spoločnej snahy momentálne prebiehajú rokovania o príprave zmluvy medzi Evanjelickou cirkvou a mestskou časťou, ktorej výsledkom má byť budovanie nových parkovacích miest na ich pozemkoch.

Samostatnou kapitolou počas roka bola dostavba bytového domu Sputnik. O tom sa už popísalo za posledných 10 rokov v médiách, na internete aj na našej stránke mnoho. Krátky návrat k tomu čo sme písali o výstavbe BD Sputnik v roku 2016: https://www.ostredky.sk/ostredky-v-rukach-developerov-c-2/ Sputnik sa začal stavať a to pomerne intenzívne a rýchlo. Obyvatelia sa opakovane obrátili na súd so žiadosťou o zrušenie stavebného povolenia. Napriek tomu stavba napredovala a snaha developera bola jasná: dostavať stavbu skorej ako rozhodne opätovne súd. To sa mu však nepodarilo, pretože niekedy v lete tohto roku Krajský súd rozhodol, že stavebné povolenie ruší a vracia vec na opätovné posúdenie na Okresný úrad. V tom čase prebehla na stavbe aj rázia Inšpektorátu práce (dokonca s kukláčmi) a zadržali nelegálnych zamestnancov z krajín mimo EÚ. Pre úplnosť a férovosť dodávame, že to neboli zamestnanci developera, ale dodávateľskej firmy. Na základe zrušeného stavebné povolenia sa začali množiť otázky čo so stavbou ďalej. Starosta Chren zaujal nekompromisný postoj, ktorý prezentoval na svojej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/martin.chren.ruzinov/posts/2443821022503485?comment_id=2444080722477515&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

Vzhľadom k tomu, že v tej dobe (august tohto roka) bola už hrubá stavba hotová, osádzali sa okná a pracovalo sa na interiéroch, tak názor väčšiny obyvateľov, ako i nových vlastníkov budúcich bytov bol na adresu starostu kritický a sami požadovali urýchlené ukončenie stavby, aby táto jazva na zeleni na Ostredkoch bola dokončená a aspoň čiastočne navždy zahojená. Okresný úrad „nečakane“ svoje pôvodné rozhodnutie aj napriek rozsudku Krajského súdu potvrdil a v stavbe sa pokračuje ďalej. V čase kedy píšeme tento článok (december 2019) už developer avizoval žiadosť o kolaudáciu bytového domu. Situáciu budeme naďalej sledovať, komunikovať s úradom a dbať na to, aby aspoň verejné priestranstvo okolo Sputniku bolo prínosom pre okolie a obyvateľov, ktorí trpeli roky ohradenou stavebnou jamou a výstavbou samotného domu. Na krásnu zelenú lúku nám ostávajú iba spomienky a pár fotiek z protestného zhromaždenia obyvateľov: https://www.facebook.com/ostredky.sk/posts/650371622117835?comment_id=650373888784275

Na fotkách protestuje aj exstarosta Pekár, ktorý najprv pozemok predal a potom povolil na ňom stavať… Zaujímavosťou na dodatočnom povolení stavby Sputniku je aj expresná rýchlosť Okresného úradu a opätovné povolenie stavby po tom, ako súd už druhý krát stavebné povolenie zrušil. Škoda, že tak promptne nekoná ten istý Okresný úrad aj pri vydaní súhlasu na realizáciu územného plánu zóny Ostredky. To je otázka, ktorú dostávame taktiež pravidelne: ako to vyzerá s pripravovaným územným plánom zóny a stavebnou uzáverou? Územný plán zóny „zaspal“ na Okresnom úrade, ktorý v zmysle zákona tento dokument odobruje predtým ako ho definitívne schváli miestne zastupiteľstvo. Pýtate sa prečo? Pretože počas procesu sa zmenil zákon (podľa mnohých účelovo a v prospech developerov) a Okresný úrad ho vyhodnotil tak, že územný plán zóny sa môže obstarávať iba na územia, ktoré sú definované vo veľkom územnom pláne hlavného mesta. V tomto územnom pláne napríklad vôbec samostatne neexistujú sídliska Ostredky ani Pošeň, pre ktorú sa tiež územný plán zóny pripravuje. Po mnohých rokovaniach a listoch s magistrátom aj Okresným úradom napokon vyzerá, že vďaka snahe starostu Chrena napokon Okresný úrad dokument pustí ďalej a konečne po viac ako 6 rokoch bude v roku 2020 platným a záväzným dokumentom. Dovtedy je ochranou sídliska je stavebná uzávera, ktorá je platná do októbra 2021.

Priznávame, že informácie, ktoré ste si prečítali nevyznievajú pozitívne, ale je za nimi obrovské množstvo snahy, stretávania sa a rokovaní ako sa dostať k tomu, čo by malo patriť nám všetkým. V úsilí nepoľavíme a budeme hľadať všetky možné a dostupné spôsoby, aby sme boli úspešní a mohli si povedať, že Ostredky sú nie len v srdci, ale aj na papieri naozaj naše!

Za OZ Naše Ostredky spísali a bojujú

Martin Patoprstý, Vlado Sirotka a Maroš Mačuha

 

 

3 komentáre k “Čo sa deje s pozemkami na Ostredkoch? Sumár za rok 2019”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.