Verejné prerokovanie ÚPN-Z Ostredky

Po dlhom období je tu kľúčová udalosť, ktorá ovplyvňuje budúcnosť nášho sídliska – prerokovanie Územného plánu zóny na našom sídlisku.  Verejné stretnutie sa koná dňa 16. 06. 2016 o 17:00 hod na Základnej škole,  Ostredková 14.

Viac informácií tu:
http://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/prerokovanie-navrhu-zadania-uzemneho-planu-zony-ostredky